formiranje identiteta

Da li su deca po rođenju samo „prazna ploča“ (tabula rasa)? Ako je to istina, onda je celokupni razvoj posledica […]
read more